Το Triptera N είναι βάμμα για τους άνδρες, αυξάνει τα ανδρογόνα, μειώνει την αρτηριακή πίεση και επιλύει προβλήματα σεξουαλικής ικανότητας.

Οδηγίες:

20 σταγόνες σε νερό ή τσάι, 3 φορές ημερησίως.

εκχύλισμα από Triptera n. (carqueja) σε διάλυμα που αποτελείται κατά 60% από αιθανόλη και νερό

X