Το Tanaceto Amer είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε περιπτώσεις προστατίτιδας οι οποίες είναι πολύ έντονες και επίμονες.

Οδηγίες:

20 σταγόνες σε νερό ή τσάι, 3 φορές ημερησίως.
Καλό είναι να συνδιαστεί με το Τσάι Prost-Act.

*Εάν η ενόχληση δεν είναι πολύ έντονη, προτείνεται το PR Amer.

εκχύλισμα από Tanacetum vulgare σε διάλυμα που αποτελείται κατά 60% από αιθανόλη και νερό

X