Βιβλία

Μεταγραφή του κειμένου περί της θεραπευτικής δυνάμεως του Schweden Bitter. Βρέθηκε στο αρχείο του υπεραιωνόβιου Σουηδού Πρύτανη της Ιατρικής Dr Samst – 18ος αιώνας.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Ξεφυλλίστε το φυλλάδιο μας