Βιβλία

Μεταγραφή του κειμένου περί της θεραπευτικής δυνάμεως του Schweden Bitter (Βρέθηκε στο αρχείο του υπεραιωνόβιου Σουηδού Πρύτανη της Ιατρικής Dr Samst – 18ος αιώνας)

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Ξεφυλλίστε το φυλλάδιο μας